39 Westland Row, Dublin 2
English Russian Polish

Kancelaria PC Moore & Co. powstała i działa od roku 1930 oferując swoje usługi dla lokalnej ludności, a w przeciągu ostatnich kilku lat również dla obcokrajowców. Wynikiem tego jest jej silna pozycja jako czołowej firmy prawniczej na teranie Irlandii, z klientami wielu narodowości dla których Firma świadczy usługi w zakresie:

 • PIAB & postępowanie sądowe jako wynik wypadków:
    Wypadki, również wypadki na terenie zakładów pracy, wypadki drogowe, odszkodowania etc. 
 • Uchybienia w praktyce medycznej
    Również uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem operacji czy niewłaściwie świadczonej opieki medycznej.

 

 

 • Możecie Państwo uzyskać odszkodowanie za:
 • Ból i niedogodnienia z niego wynikające, teraźniejsze, w przeszłości jak również w przyszłości
 • Utrata wynagrodzenia czy też zdolności podjęcia lepiej płatnej pracy jako wynik uszczerbku na zdrowiu
 • Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego w trakcie wypadku pojazdu/uzyskanie pojazdu zastępczego
 • Koszty leczenia medycznego i innych wydatków związanych bezpośrednio z zaistniałą sytuacją/wypadkiem

* Wynagrodzenie dla Firmy/Prawnika prowadzącego sprawę odzwierciedla wielkość nakładu pracy wynikająca z charakteru samej sprawy, a nie jest procentową wartością zadośćuczynienia uzyskanego od strony pozwanej. 

 

Prawo Pracy
Do spraw tego typu zalicza się wszelkiego typu roszczenia, postępowania dyscyplinarne i przesłuchania, sprawy przed Labour Relation Commission (Sąd Pracy), Emloyment Appeals Tribunal (rodzaj sądu odwoławczego), dotyczące nieuzasadnionego zwolnienia, równości w traktowaniu ze względu na przynależność narodowościową, sprawy z tytułu utraty wynagrodzenia, zbyt długich godzin pracy, pracy nie zalegalizowanej podpisaniem formalnej Umowy o Pracę, uchybień z tytułu BHP, nie wypłaconej odprawy w przypadku zwolnienia/redukcji etatu, prześladowania i stresu na terenie zakładu pracy. 

Jeśli chcecie Państwo uzyskać poradę w jednej z powyżej wspomnianych kwestii możecie Państwo skontaktować się z Johnem Greene wysyłając e-mail, telefonicznie lub przesyłając fax: 
E-mail: John.Greene@pcmoore.ie
Tel: (01) 677 7333
Fax: (01) 6777050

 

 • PC Moore & Co. Solicitors prowadzi również sprawy z zakresu: 
 • Zakup/sprzedaż nieruchomości
 • Testamenty, planowanie/rozporządzanie majątkiem, TAX i problemy z nim związane
 • Prawo Rodzinne, Rozwody/Separacje
 • Spory Sądowe
E-mail LinkedIn